Wayne Disposable Poly Apron - 35" x 45", White

$13.07 $15.38

Item # WS-26I-POLY-100

Disposable apron made from lightweight polyethylene.

35" x 45", White, 100/cs